GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte, aby provozovatel těchto stránek Jaroslav Plouhar, se sídlem Křižovnická 60/10, 110 00 Praha, IČ: 87013878, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 1 (dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával níže vypsané osobní údaje.

a) jméno a příjmení,

b) e-mailovou adresu

c) obsah vámi napsané zprávy

1. Emailová adresa a jméno budou zpracovány za účelem kontaktování autora zprávy ohledně odpovědi na jeho dotaz či poptávku služby.

2. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. poskytovatel webhostingu, společnost ACTIVE 24, s.r.o. Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 25115804

b. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době Správce využívá

5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo emailu. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání vaší e-mailové adresy.

Zpracování osobních údajů a vaše práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

a) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

b) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

c) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

d) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

e) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.